Ngày 29/02/2024

Tham dự phiên bế mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD Thăng Long có TS. Nguyễn Văn Đường - Giám đốc Trung tâm, Thư ký đoàn ĐGN. Về phía Đoàn ĐGN có PGS. TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn; TS. Phí Thị Nguyệt Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm, thành viên thường trực cùng các chuyên gia là Thành viên và Giám sát của Đoàn ĐGN. Về phía Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có TS. KTS. Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng; TS. Lê Công Toàn - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; Cô Nguyễn Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng; TS. KTS. Phạm Anh Tú - Thành viên Hội đồng trường cùng các thầy cô là Lãnh đạo Khoa/ Bộ môn có chương trình đào tạo được đánh giá; Đại diện các Phòng/ Ban và Trung tâm thuộc trường cùng các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá.

Thay mặt đoàn chuyên gia ĐGN, PGS. TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức. Báo cáo đã khái quát quá trình thực hiện nhiệm vụ của đoàn, nêu lên các cơ sở, nguyên tắc, tiêu chuẩn trong quá trình đánh giá, làm nổi bật những điểm mạnh đồng thời đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường có kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, TS. KTS. Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhấn mạnh việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục là chủ trương lớn của Nhà nước, tạo cơ hội cho các trường đại học nói chung và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng nói riêng nhận ra những ưu điểm và tồn tại, xác định các vấn đề cần đổi mới nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở những góp ý của Đoàn ĐGN, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng nhận thức rõ những điểm còn vướng mắc để tiếp thu và sớm khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Kết thúc đợt khảo sát chính thức, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Thăng Long, Trưởng đoàn Đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá 5 chương trình đào tạo trình độ đại học của Nhà trường.

#xettuyenhocba #xethocba #xethocba2024 #TruongDaihocKientrucDaNang #DAU

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1484-20240229092353-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1488-20240229092353-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1476-20240229092353-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1479-20240229092353-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1468-20240229092353-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1459-20240229092352-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1432-20240229084846-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1366-20240229084846-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1397-20240229084845-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1409-20240229084845-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1394-20240229084845-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1376-20240229084845-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1387-20240229084845-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/img-1381-20240229084845-e.jpg

 

Tập tin đính kèm

Tin tức liên quan