Thông báo tuyển dụng Cán bộ và Nhân viên phụ trách truyền thông

06/12/2023

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng cán bộ và nhân viên phụ trách truyền thông làm việc lâu dài tại Trường

Thông báo tuyển dụng giảng viên - Đợt 1/2024

04/04/2024

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng; là một trong những trường đại học thông minh góp phần đắc lực thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt với những yêu cầu của thời đại mới; xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thông báo tuyển dụng Giảng viên cơ hữu ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Đợt 1/2023)

15/05/2023

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu lâu dài giảng dạy ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Đợt 1/2023) tại Trường với các yêu cầu tuyển dụng như sau:

Thông báo tuyển dụng nhân viên Tài chính - Kế toán, đợt 2/2022

28/04/2023

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng nhân viên làm công tác kế toán làm việc lâu dài tại Trường với các yêu cầu tuyển dụng