[KHCN] Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022

29/11/2021

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022. Một số thông tin về Giải thưởng như sau:

[HTQT] Thông báo về Chương trình học bổng Thạc sĩ tại Đài Loan từ Văn phòng Học bổng Giáo dục quốc tế

05/11/2021

Phòng KHCN & HTQT kính gửi thầy/cô thông tin về Chương trình học bổng Thạc sĩ tại Đài Loan từ Văn phòng Học bổng Giáo dục quốc tế. 

[KHCN] Thông báo số 28/TB-ĐHKTĐN của Hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2021-2022.

05/11/2021

Phòng KHCN&HTQT xin gửi thông báo số 28/TB-ĐHKTĐN ngày 09/10/2021 của Hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2021-2022

[HTQT] Thông báo về Học bổng toàn phần Khóa đào tạo An ninh mạng khi giảng dạy từ xa

05/11/2021

Phòng KHCN & HTQT kính gửi các thầy/cô thông tin về Học bổng toàn phần Khóa đào tạo An ninh mạng khi giảng dạy từ xa do Đại học Adelaide kết hợp cùng các đối tác Google Australia & AustCyber, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Khoa học Máy tính (Computer Science Education Research - CESR) tổ chức.

[HTQT] Cơ hội du học Úc theo học bổng Lãnh đạo Endeavour

05/11/2021

Chương trình Lãnh đạo Endeavour mới niên khóa 2019 vừa thông báo chính thức nhận hồ sơ đến trước 12 giờ ngày 15/11/2018 (theo giờ Australia).