Buổi giới thiệu chương trình thực tập trải nghiệm thực tế tại Nhật Bản

Buổi giới thiệu chương trình thực tập trải nghiệm thực tế tại Nhật Bản.
I. Mục đích
- Giới thiệu về Công ty Nakayama Agency, Nhật Bản cũng như quy mô và nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh của Công ty;
- Hướng dẫn quy trình và cơ hội trở thành thực tập sinh tại Nhật bản cho sinh viên Khoa Du lịch và khoa Ngoại ngữ;
- Khuyến khích sinh viên tham gia chương trình thực tập hưởng lương tại Nhật Bản để củng cố kiến thức chuyên môn, trau dồi kỹ năng và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực du lịch; đồng thời tạo điều kiện học tập, phát triển ngôn ngữ hai tiếng Nhật cho sinh viên thực tập;
- Giúp sinh viên hiểu được những yêu cầu công việc thực tế để xác định đúng đắn động cơ và thái độ học tập cũng như trong công việc sau khi tốt nghiệp.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 12/11/2020
Địa điểm: Phòng 204 – Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Tin tức liên quan