Ngày 01/09/2022

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chi tiết

 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chi tiết

1

7580101

Kiến trúc

Xem

 

10

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Xem

2

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

Xem

 

11

7340101

Quản trị kinh doanh

Xem

3

7580108

Thiết kế nội thất

Xem

 

12

7340201

Tài chính - Ngân hàng

Xem

4

7210403

Thiết kế đồ họa

Xem

 

13

7340301

Kế toán

Xem

5

7580201

Kỹ thuật xây dựng

Xem

 

14

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Xem

6

7580302

Quản lý xây dựng

Xem

 

15

7220201

Ngôn ngữ Anh

Xem

7

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Xem

 

16

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Xem

8

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Xem

 

17

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Xem

9

7480201

Công nghệ thông tin

Xem

 

18

7810201

Quản trị khách sạn

Xem