Giới thiệu Trung tâm học tập gắn kết cộng đồng

Trung tâm Học tập Gắn kết Cộng đồng - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập vào ngày 25/9/2018 theo Quyết định số 691/QĐ-ĐHKTĐN của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

1. Sứ mệnh:

  • Nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp giảng dạy;
  • Hướng đến việc vận dụng những kiến thức lý luận trong quá trình giải quyết các vấn đề thực tiễn;
  • Khuyến khích khả năng học tập chủ động của sinh viên và học tập qua quá trình trải nghiệm thực tế, gắn kết với lợi ích cộng đồng của sinh viên.

2. Tầm nhìn:

  • CEL trở thành phương pháp giảng dạy và học tập hiệu quả được áp dụng rộng rãi tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng để nâng cao chất lượng giảng dạy;
  • CEL trở thành điểm khác biệt của Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phong trào CEL của đại học miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung.

3. Chức năng, nhiệm vụ

  • Thúc đẩy, hỗ trợ việc ứng dụng mô hình Học cùng cộng đồng vào công tác giảng dạy và học tập tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;
  • Kết nối Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với cộng đồng và các đối tác khác, giúp giảng viên được tiếp cận một phương pháp giảng dạy chủ động, chú trọng vào thực tế và tương tác với sinh viên, sinh viên được tiếp cận một phương pháp học tương tác với cộng đồng và áp dụng những kiến thức học được để phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng;
  • Kết nối Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trở thành thành viên tích cực và tiên phong trong “Liên minh các trường đại học áp dụng mô hình Học cùng cộng đồng tại Việt Nam (CELA)”.

4. Thông tin liên hệ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Th.S Phan Trần Kiều Trang

Giám đốc

0979540313

2

Th.S Lê Thị An Phụng

Nhân viên

09746800739

3

CN. Nguyễn Thị Thùy Dung

Nhân viên

0702606260