giới thiệu

Triết lý trong đào tạo và phát triển của Trường Đại học Kiến Trúc Đã Nẵng

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành Đại học ứng dụng, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và trên Đại học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và từng bước hội nhập quốc tế.

Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành đại học ứng dụng có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và khu vực; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trường

Phát triển thành đại học ứng dụng đào tạo đa ngành ở trình độ đại học và trên đại học, đạt trình độ khu vực

30000

sinh viên

300

giảng viên/viên chức

8

khoa chuyên môn

18

Ngành đào tạo

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

BA CÔNG KHAI

Thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (ngày 19/06/2020) - Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm năm 2019 - 2020. (ngày 19/6/2020)

chi tiết

SỐ LIỆU TỔNG QUAN

- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có 2 cơ sở và trụ sở chính tọa lạc tại địa chỉ 566 Núi

chi tiết

THÀNH TÍCH

Trong 5 năm qua, Trường đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản: Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến;

chi tiết

Chứng nhận

1. Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 2. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

chi tiết

Lịch sử hình thành

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Da Nang Architecture University – DAU) được thành lập vào ngày 27 tháng 11 năm 2006 bởi Kiến trúc sư Phạm Sỹ Chúc. KTS. Phạm Sỹ Chức nguyên là Phó Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Việt Nam (VAA), nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng

chi tiết

Sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng

1. SỨ MẠNG: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có sứ mạng đào tạo

chi tiết

Định hướng phát triển

Đại học như một gia đình để nuôi nấng và chắp cánh cho những

chi tiết

CON NGƯỜI VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có trụ sở chính tọa lạc tại địa chỉ 566 Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Trụ sở chính được xây dựng và hoàn thành vào tháng 11 năm 2006 gần trung tâm của thành phố Đà Nẵng.

chi tiết

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có: I. 8 Khoa, bao gồm: 1. Khoa Kiến trúc 2. Khoa xây dựng 3. Khoa Cầu đường

chi tiết

GIẢNG VIÊN - NHÀ KHOA HỌC

Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh - trình độ ĐH

chi tiết

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

chi tiết

ĐẢNG BỘ

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

chi tiết

BAN GIÁM HIỆU

Bao gồm: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng / TS. Lê Công Toàn - Hiệu phó / KS. Nguyễn Thị Oanh - Hiệu phó / KTS. Nishizaki Natsuya - Hiệu phó.

chi tiết