Hành trang kỹ năng trong thời đại số

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THUỘC DỰ ÁN "LẬP TRÌNH TƯƠNG LAI CÙNG GOOGLE"

Nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong thời đại số, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã kết nối Dự án "Lập trình Tương lai cùng Google” và DNES (Vườm ươm doanh nghiệp Đà Nẵng) triển khai buổi đào tạo với chủ đề: "HÀNH TRANG KỸ NĂNG TRONG THỜI ĐẠI SỐ” với các thông tin sau:

* Nội dung Buổi đào tạo
- “Kỹ thuật số” và vai trò của kỹ năng kỹ thuật số trong tương lai;
- Xu hướng công nghệ và những thay đổi về việc làm trong tương lai
- Định hướng kỹ năng và phát triển bản thân hướng tới những cơ hội và thách thức trong thời đại số

* Buổi đào tạo sẽ diễn ra vào 13h30 chiều thứ 2, ngày 28/12/2020 tại Hội trường phòng 101)

* Diễn giả Buổi đào tạo: Th.S Bùi Khắc Nam
- Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Học viện G.A.P
- Giảng viên cao cấp về kỹ năng và khởi nghiệp, cựu Vice Director của Ngân hàng BIDV
- Phó Giám đốc phụ trách các dự án giáo dục của UNESCO Culture Education Program

 Mời các em sinh viên quan tâm, tham gia Buổi đào tạo vào 13h30 chiều thứ 2, ngày 28/12/2020 tại Hội trường phòng 101.

 

Tin tức liên quan