Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học năm học 2019 - 20120

Sinh viên khoa công nghệ thông tin báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mời các bạn sinh viên và thầy cô quan tâm đến tham dự.

Tin tức liên quan