Ngày 30/12/2020

Hội thảo chuyên đề "Xu hướng màu sắc cho năm mới 2020"

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên học hỏi, cập nhật thông tin, xu hướng màu sắc trong thiết kế thông qua hoạt động chia sẻ kiến thức từ các chuyên gia. Tạo cơ hội cho giảng viên và sinh viên Kiến trúc giao lưu và kết nối với doanh nghiệp

Đại điểm tổ chức hội thảo: Phòng 204 - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Thời gian: 08h30 -11h ngày 14/12/2019

Tin tức liên quan