Ngày 29/04/2021

DAU.ERS ơi, Bn biết tin gì chưa?

Vào lúc 9h, ngày 15/4/2021 ti phòng 204, B môn Thiết kế Đồ ha, Trường Đại hc Kiến trúc Đà Nng s phi hp vi Koei Tecmo Software Vit Nam t chc “NGÀY HI HƯỚNG NGHIP - THIT K ĐỒ HA TRONG GAME” đó!

Tham d ngày hi, bn không ch hc hi kinh nghim, giao lưu vi công ty phát trin phn mm game hàng đầu Nht Bn mà còn có cơ hi th sc vi các bài thi tuyn dng t Koei Tecmo Software Vit Nam.


Ngày hi s ch din ra trong mt ngày thôi nên DAU.ERS nhà mình nh đặt mt “chiếc báo thc” tht kêu, đừng b l cơ hi được cùng nhau tr thành các nhà làm game tương lai nhé các DAU.ER ơi!!!

Thông tin chi tiết v ngày hi và bài thi tuyn dng, mi Bn xem ti đây: https://hntt.dau.edu.vn/ngay-hoi-huong-nghiep-thiet-ke.../

 

Tin tức liên quan