Ngày 15/05/2023

Vừa qua(21/4/2023) tại P.204 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã diễn ra Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023.

Lớp bồi dưỡng nhận thực về Đảng nhằm mục đích giúp thanh niên ưu tú của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có được những hiểu biết cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, bồi đắp tình cảm với Đoàn, Đảng để từ đó có định hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/341650345-3548016602134733-3239409662544750770-n-20230515015523-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/342034034-179300698340069-5507043098835211356-n-20230515015523-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/342051010-943069123486872-1027156101557184961-n-20230515015525-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/342058987-174755468841999-4259066298315598612-n-20230515015524-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/342198118-1677634799360605-2152648827178226033-n-20230515015524-e.jpg

 

Tin tức liên quan