Ngày 21/09/2022

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu giảng dạy lâu dài tại Trường với các yêu cầu đối với các vị trí công việc (Xem chi tiết tại File đính kèm)

Tập tin đính kèm

Tin tức liên quan

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu - Năm 2018

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu – Năm 2018

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu - Đợt 2/2020

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu – Đợt 2/2020

Thông báo tuyển dụng GV cơ hữu - Đợt 2/2022

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu – Đợt 2/2022