Ngày 21/09/2022

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu giảng dạy lâu dài tại Trường với các yêu cầu đối với các vị trí công việc (Xem chi tiết tại File đính kèm)

Tập tin đính kèm

Tin tức liên quan

Thông báo tuyển dụng Giảng viên cơ hữu ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Đợt 1/2023)

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu lâu dài giảng dạy ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Đợt 1/2023) tại Trường với các yêu cầu tuyển dụng như sau:

Thông báo tuyển dụng nhân viên Tài chính - Kế toán, đợt 2/2022

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng nhân viên làm công tác kế toán làm việc lâu dài tại Trường với các yêu cầu tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân viên truyền thông

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng nhân viên phụ trách truyền thông làm việc lâu dài tại Trường với các yêu cầu tuyển dụng