Ngày 09/05/2023

Tin tức liên quan

Thông báo tuyển dụng nhân viên Tài chính - Kế toán, đợt 2/2022

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng nhân viên làm công tác kế toán làm việc lâu dài tại Trường với các yêu cầu tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân viên truyền thông

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng nhân viên phụ trách truyền thông làm việc lâu dài tại Trường với các yêu cầu tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu - Năm 2018

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu – Năm 2018