Ngày 09/05/2023

Tin tức liên quan

Thông báo tuyển dụng Cán bộ và Nhân viên phụ trách truyền thông

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng cán bộ và nhân viên phụ trách truyền thông làm việc lâu dài tại Trường