Ngày 21/09/2022

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu giảng dạy lâu dài tại Trường với các yêu cầu đối với các vị trí công việc có nhu cầu tuyển dụng (Xem thông tin chi tiết ở tập tin đính kèm)

Tập tin đính kèm

Tin tức liên quan

Thông báo tuyển dụng Cán bộ và Nhân viên phụ trách truyền thông

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng cán bộ và nhân viên phụ trách truyền thông làm việc lâu dài tại Trường