Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” lần thứ 18 năm 2022

23/08/2022

Chương trình "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 18 năm 2022 - Một hoạt động nhằm thắt chặt và khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và thành phố Hội An trong việc kết nối, giao lưu, hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch sẽ được diễn ra từ ngày 26-28/8/2022 tại Phố cổ Hội An.

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tham gia Hội thảo Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW) tại Nakhon Sawan, Thái Lan

29/08/2022

Sau hơn 03 năm thực hiện dự án Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW), vừa qua, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã đến Nakhon Sawan, Thái Lan để tham gia Hội thảo Knowledge in Action for Urban Equality tại khu vực Đông Nam Á.