Ngày 07/10/2022

Những ngày vừa qua, không khí rộn ràng các buổi học tuần sinh hoạt công dân của khóa K22 lan tỏa khắp cộng đồng nhà Kiến. Đây là hoạt động đầu tiên của các "tân binh" ở môi trường Đại học! Với không gian chuyện trò cởi mở, gần gũi, các bạn sẽ được các thầy cô cung cấp, hướng dẫn rất nhiều thông tin quan trọng liên quan đến học vụ, sinh hoạt và rèn luyện....

Ngoài ra còn có những hoạt động thú vị đang chờ được “bật mí” đến các bạn trong những buổi sinh hoạt tiếp theo, đừng bỏ lỡ nghen~

Nào, mình cùng lưu lại những lần gặp gỡ đầu tiên đánh dấu kỷ niệm ngày đầu đến với DAU nhé! Chúc các bạn K22 sẽ có hành trình học tập thật vui tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/309911528-799420354668932-8515288231587588968-n-20221007095039-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310433222-799420428002258-6076737390343319055-n-20221007095039-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/309669909-799420151335619-7393811640720260022-n-20221007095029-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310745447-799420561335578-3520350164777204226-n-20221007095029-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310320370-799420328002268-7729571251854510407-n-20221007095029-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310089589-799420501335584-3978089964541158542-n-20221007095027-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/309687979-799420278002273-8970739127310103668-n-20221007094906-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310270605-799420224668945-4891578783405160059-n-20221007094819-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/309851020-799420458002255-8905607198870385679-n-20221007094819-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310444442-799420504668917-1528017927271659076-n-20221007094819-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310932695-799420521335582-4931950419370184965-n-20221007094818-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/309869659-799420524668915-6996438698152365876-n-20221007094818-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310725326-797563998187901-4080111518208097751-n-20221007094715-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310730594-797565328187768-9101887447965139761-n-20221007094715-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310972333-797564161521218-210931087652025850-n-20221007094714-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/309896692-797565178187783-7474830099834429762-n-20221007094714-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310502720-797563951521239-3028660429044165880-n-20221007094713-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/309876947-797565538187747-8327588255760697777-n-20221007094707-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310504282-797565244854443-2432899088881959396-n-20221007094707-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310680140-797563984854569-7171696528884969175-n-20221007094706-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/309969939-797564018187899-1291951541820953189-n-20221007094706-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202210/Images/310183445-797565784854389-8130100723670347265-n-20221007094706-e.jpg

 

Tin tức liên quan