Ngày 10/01/2023

Vừa qua, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa khóa 2018 – 2023 vừa bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp của mình trong 02 ngày 05 và 06/01/2023 tại Hội trường 101 và Hội trường 204, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324559661-1113355835985435-4795668214904353487-n-min-20230110025014-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324402863-702299128212101-3551715690329028913-n-min-20230110025013-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324407096-1336923527155566-5981287645172683575-n-min-20230110025012-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324731825-1167306134145149-7815083776125645804-n-min-20230110025015-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324427841-622443989641050-7240385288692952377-n-min-20230110025014-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324351751-3343721075890572-4149458640691850107-n-min-20230110025014-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324503295-534960465331875-1574937738043373801-n-min-20230110025012-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324445177-495093402752516-3418868463422587410-n-min-20230110025012-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324729363-534486711970251-7109969915038346002-n-min-20230110025016-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324514542-855405495732593-2545552336043426390-n-min-20230110025015-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324441378-2330747613750521-8426851432764318953-n-min-20230110025014-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324501890-1097691317573244-3945920183321658668-n-min-20230110025014-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324560303-2282961781865643-2668632199225315344-n-min-20230110025013-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324620904-1349427512268080-1629337837998971334-n-min-20230110025013-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324471722-642794821078874-6113777316267912040-n-min-20230110025012-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324504735-880295403392641-6258106803762122628-n-min-20230110025012-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324571616-614415120450098-5168831250280153418-n-min-20230110025012-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324734445-510054504568943-6058117048683528846-n-min-20230110025012-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324501066-6058904334169591-8757087904719316731-n-min-20230110025011-e.jpg

Một kỳ bảo vệ với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều đề tài của các bạn sinh viên đã được các thầy cô trong Hội đồng chấm đánh giá cao. Đây là minh chứng rõ nét cho sự rèn luyện và nỗ lực của các bạn sinh viên để ngày hôm nay có thể đưa ra những sản phẩm chất lượng và tự tin thuyết trình đề tài của mình.

Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của kỳ bảo vệ đồ án vừa qua nhé, các bạn ơi~

Tin tức liên quan