Ngày 16/11/2023

Sau quá trình nghiên cứu, tham khảo và lên ý tưởng cho các sản phẩm đồ án, cùng với sự hướng dẫn và góp ý nhiệt tình từ các giảng viên giàu kinh nghiệm, cuối cùng các bạn sinh viên Khóa 21DH đã có cơ hội giới thiệu các tác phẩm vô cùng xuất sắc của mình tại “Buổi chấm đồ án Thiết kế bao bì - sản phẩm” trong chiều ngày 13/11 vừa qua. Hầu hết các sản phẩm nhận được nhiều đánh giá cao từ Hội đồng chấm thi.

Hy vọng rằng các bạn sinh viên Bộ môn Thiết kế đồ họa sẽ không ngừng cố gắng học hỏi trau dồi nhiều kỹ năng để bổ trợ hiệu quả trong quá trình học tập và làm việc.

Giờ hãy cùng nhìn lại các sản phẩm của sinh viên khóa 21DH dưới đây nhé.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202311/Images/401686716-748680137296957-5140746060149203496-n-20231116081348-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202311/Images/400805296-748680127296958-2641837545557735679-n-20231116081347-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202311/Images/1-20231116081323-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202311/Images/400654460-748680083963629-402245138854015230-n-20231116081349-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202311/Images/400944254-748680490630255-8691025751542123365-n-20231116081348-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202311/Images/400711005-748680623963575-2039450105785194055-n-20231116081348-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202311/Images/401683390-748680660630238-3704947407482622578-n-20231116081348-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202311/Images/401642731-748680613963576-7310532207865096181-n-20231116081347-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202311/Images/401537176-748680577296913-8563606418689158875-n-20231116081347-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202311/Images/400691450-748680150630289-8351327311237403076-n-20231116081346-e.jpg

 

Tin tức liên quan