CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có:

I. 8 Khoa, bao gồm:

1. Khoa Kiến trúc

2. Khoa xây dựng

3. Khoa Cầu đường

4. Khoa Công nghệ thông tin

5. Khoa kỹ thuật điện, điện tử

6. Khoa kinh tế

7. Khoa ngoại ngữ

8. Khoa du lịch

III. 03 bộ môn, bao gồm:

1. Bộ môn Lý luận Chính trị

2. Bộ môn Khoa học Tự nhiên

3. Bộ môn Giáo dục Thể chất

II. 3 Trung tâm, bao gồm:

1. Trung tập học tập và gắn kết cộng đồng (CELC)

2. Trung tâm Hướng nghiệp và Truyền thông

3. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ

III. 09 phòng, bao gồm:

1. Phòng Tổ chức - Nhân sự

2. Phòng đào tạo

3. Phòng KHCN&HTQT

4. Phòng Tài chính kế toán

5. Phòng Tổng hợp - Hành chính

6. Phòng Công tác Sinh viên

7. Phòng Thanh tra - Pháp chế

8. Phòng Đảm bảo chất lượng

9. Phòng Quản lý Dự án - Quản trị Thiết bị

 

 

Tin tức liên quan

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có trụ sở chính tọa lạc tại địa chỉ 566 Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Trụ sở chính được xây dựng và hoàn thành vào tháng 11 năm 2006 gần trung tâm của thành phố Đà Nẵng.

chi tiết

GIẢNG VIÊN - NHÀ KHOA HỌC

Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh - trình độ ĐH

chi tiết