Ngày 09/11/2021

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Mahasarakham – Thái Lan gồm các nội dung trao đổi, giao lưu học thuật và văn hoá giữa hai đơn vị. Trên cơ sở hợp tác bước đầu giữa hai trường, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tham gia Chương trình trại hè Công dân toàn cầu 2019 do Đại học Mahasarakham tổ chức tại Thái Lan. Chương trình mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Nhà trường được giao lưu, học hỏi cùng với các sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau. Đây là chương trình có ý nghĩa to lớn, mở ra nhiều hơn nữa những kết nối với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới vì mục tiêu chung rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên, nuôi dưỡng và cố vấn cho những ý tưởng của sinh viên theo định hướng phát triển bền vững.

Tin tức liên quan

Sinh viên DAU trải nghiệm kỳ thực tập tại Đất nước mặt trời mọc

Sau thời gian dài do ảnh hưởng của dịch bệnh, tháng 3 vừa rồi các bạn sinh viên Khoa Ngoại ngữ đã có chuyến bay sang Nhật Bản để thực hiện kỳ thực tập của mình.

Chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng và Đại học Dân tộc Quảng Tây – Trung Quốc

ừ năm 2017 đến nay, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Đại học Dân tộc Quảng Tây – Trung Quốc ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai chương trình trao đổi sinh viên các chuyên ngành

Sinh viên DAU tham gia chương trình Hội trại Công dân Toàn cầu MSU 2019

Hội trại Công dân Toàn cầu MSU 2019 do Trường Đại học Mahasarakham Thái Lan tổ chức. Đây là một chương trình nhằm thúc đẩy các kỹ năng liên quan đến Quyền Công dân Toàn cầu trong số sinh viên tiềm năng trên khắp thế giới.