Ngày 25/05/2023

Vừa qua (23/5/2023), Ngành Thiết kế Nội thất - Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tham quan Silk Sense - Hoi An River Resort cho sinh viên lớp 20NT1 và 20NT2.

Việc tham quan thực tế và nhận trực tiếp các thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao sẽ giúp cho sinh viên có thêm nhiều kiến thức phục vụ cho Học phần đồ án Nội thất 7 - Thiết kế Nội thất Resort, Khách sạn.

Ngoài ra, trong chuyến tham quan lần này, sinh viên sẽ được hiểu hơn về xu hướng thiết kế xanh, lối sống xanh… từ đó nhận thức được trách nhiệm của nhà thiết kế đối với môi trường sống!

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong chương trình tham quan vừa qua!

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/349018243-221351344031146-6928811683376470147-n-20230525102120-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/349099797-262073029567366-2362864700796151664-n-20230525102119-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/349049999-946441273443680-4894534761196323499-n-20230525102119-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/348912829-3569023600046948-97961699758283318-n-20230525102119-e.jpg

 

 

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/349170929-1276087806341614-4070266659213138935-n-20230525102120-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202305/Images/348910338-803700510952519-1537375611595683935-n-20230525102120-e.jpg

 

Tin tức liên quan