Ngày 22/12/2021

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/1-20211222033239-e.jpg

TS. Võ Thành Trung

Email: trungvt@dau.edu.vn

SĐT: 0905 603 184

Trưởng phòng

Quản lý công việc chung

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/2-20211222033600-e.jpg

ThS. Nguyễn Trần Lan Chi

Email: chintl@dau.edu.vn 

SĐT: 0917 960 666

Phó Trưởng phòng

Quản lý công việc về HTQT

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/3-20211222033617-e.jpg

ThS. Huỳnh Thị Ý Nhi

Email: nhihty@dau.edu.vn

SĐT: 0935 895 544

Chuyên viên

Phụ trách công việc về KHCN

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/4-20211222033632-e.jpg

CN. Dương Thị Cẩm Thạch

Email: thachdtc@dau.edu.vn

SĐT: 0833 435 345

Chuyên viên

Phụ trách Truyền thông

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/5-20211222033633-e.jpg

CN. Phan Thị Phương

Email: phuongpt@dau.edu.vn

SĐT: 0704 729 919

Chuyên viên

Phụ trách công việc về  HTQT

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/6-20211222033632-e.jpg

ThS. Huỳnh Tấn Phúc

Email: phucht@dau.edu.vn

SĐT: 0931 124 555

Chuyên viên

Phụ trách công việc về HTQT

 

Tin tức liên quan