Ngày 22/12/2021

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/1-20211222033239-e.jpg

TS. Võ Thành Trung

Email: trungvt@dau.edu.vn

SĐT: 0905 603 184

Trưởng phòng

Quản lý công việc chung

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/3-20211222033617-e.jpg

ThS. Huỳnh Thị Ý Nhi

Email: nhihty@dau.edu.vn

SĐT: 0935 895 544

Chuyên viên

Phụ trách công việc về KHCN

 

ThS. Nguyễn Hữu Phước

Email: phuocnh@dau.edu.vn

SĐT: 

Chuyên viên

Phụ trách công việc về KHCN

 

Tin tức liên quan