Ngày 10/01/2023

Vừa qua (07/01/2023), Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phối hợp với Ban đại diện dự án Da Nang mobi pass tổ chức thành công Hội thảo “Da Nang mobi pass – Dịch vụ di chuyển và du lịch qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng”; kết hợp trải nghiệm tour Hội An cho sinh viên tại Hội trường 101.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324335780-1359436121469453-4355175818657912415-n-min-20230110031207-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324293801-915514339813233-4496833659138276341-n-min-20230110031206-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324504131-3418747785119514-6486320667389849548-n-min-20230110031208-e.jpg
 
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324350934-1218985192366958-2542625442430591943-n-min-20230110031206-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324441315-543501387840960-7444398475231904311-n-min-20230110031209-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324840111-5842720649181878-6560350875997127605-n-min-20230110031206-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/323716282-483680813716323-3364874494628719524-n-min-20230110031208-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324511486-689460979519364-2569538389541344852-n-min-20230110031206-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324191971-459121343078014-8686926705222686156-n-min-20230110031206-e.jpg

Tham gia Hội thảo, các bạn sinh viên đã được tiếp xúc và trải nghiệm mô hình di chuyển mới, phục vụ cho nhu cầu đi lại, học tập và du lịch; Nắm bắt được xu hướng mới - ứng dụng AI trong giao dịch với khách hàng và điều hành dịch vụ du lịch; đặc biệt là được trải nghiệm sử dụng ứng dụng Da Nang mobi pass đặt hành trình tham quan phố cổ Hội An tại Quảng Nam.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324351706-885886322603390-8890946346847921387-n-min-20230110031207-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/323630208-1414913919047994-8346902696220368810-n-min-20230110031207-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324182346-850330276184719-5320832703494350983-n-min-20230110031206-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/323429739-573025090885523-5712869363119185088-n-min-20230110031208-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/323642548-722534792593542-22658098072656578-n-min-20230110031208-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/324509388-730280644930771-1138074803859674433-n-min-20230110031207-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/323587726-873609493887302-4984750931980113723-n-min-20230110031207-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202301/Images/323440023-1172172700333175-3935411367590695750-n-min-20230110031207-e.jpg

Hội thảo cũng mở ra cơ hội để Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng gắn kết mối quan hệ với doanh nghiệp, tạo cơ hội thực tập việc làm cho sinh viên trong tương lai.

 

Tin tức liên quan