Ngày 12/06/2024

Vừa qua, ngành Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Góp ý chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, chương trình dạy học Ngành Tài chính - Ngân hàng” năm 2024.

Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực góp ý về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo (CTĐT) cho Ngành Tài chính - Ngân hàng. Từ đây, Ngành Tài chính - Ngân hàng sẽ hướng đến việc xây dựng khung CTĐT hiệu quả; đào tạo nhân lực có chuyên môn, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-9449-20240612032241-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-9435-20240612032240-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-9463-20240612032240-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-9408-20240612032239-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-9375-20240612032239-e.jpg

 

Tin tức liên quan