Ngày 05/02/2024

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, đất nước ta không ngừng phát triển, vị thế trên trường Quốc tế ngày càng được nâng cao.

Hãy cùng ad nhìn lại những dấu mốc làm nên lịch sử của Đảng và dân tộc Việt Nam ta, để càng thêm yêu và thêm tự hào về trang sử vẻ vang này!

Media/1_TH1057/FolderFunc/202402/Images/425541776-798947895603514-4601207601947994371-n-20240205105817-e.jpg

 

Tin tức liên quan