Ngày 06/06/2024

Trải qua thời gian tích cực nghiên cứu và rèn luyện, sáng 6/6, sinh viên Khoá 20 Ngành Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp.

Trong quá trình bảo vệ, các sinh viên đã thể hiện được sự trưởng thành, khả năng trình bày và phản biện trước Hội đồng đánh giá. Bên cạnh đó, các thầy cô trong Hội đồng cũng đưa ra những nhận xét và góp ý bổ ích giúp sinh viên phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tin rằng, các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công với hành trang vững chắc đã tích luỹ được trong thời gian học tập tại Trường.

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-9308-20240606042739-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-9324-20240606042738-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-9293-20240606042738-e.jpg

 

Tin tức liên quan