Ngày 24/06/2024

Trong 3 ngày (20-22/6), Ngành Kiến trúc - Quy hoạch Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tổ chức thành công Buổi Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp cho sinh viên K19.

Hội đồng Bảo vệ đánh giá cao chất lượng các đồ án năm nay, đặc biệt ghi nhận sự sáng tạo trong ý tưởng, tính khả thi trong thực tế và khả năng thuyết trình của các sinh viên.

Thành công này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn sinh viên và các giảng viên của ngành Kiến trúc Công trình trong công tác đào tạo.

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-1007-20240624041427-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-1079-20240624041426-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-0846-20240624041426-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-1019-20240624041426-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-0751-20240624041426-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202406\Images/img-0594-20240624041425-e.jpg

 

Tin tức liên quan