Thực tập là một trong những chìa khóa thành công của sinh viên ngành Du lịch – Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Media/1_TH1057/Images/202012/c8f6d507e8b319ed40a2-20201229104522-e.jpg

Để sinh viên nhận được nhiều trải nghiệm thực tế quý giá và hữu ích trong chương trình thực tập, đấy phải là sự tham gia trách nhiệm, tận tâm của Ban Lãnh đạo Khoa, của các thầy cô giảng viên phụ trách đồng hành trước, trong và sau thời gian các em sinh viên hoàn thành thực tập.

Media/1_TH1057/Images/202012/img-0533jpg-20201229104520-e.jpg
Media/1_TH1057/Images/202012/2e8241a2784a8914d05b-20201229104519-e.jpg

Kỳ thực tập của khóa K18, Khoa Du lịch đang diễn ra từ ngày 07/12/2020 đến ngày 15/01/2021 tại Khách sạn SenRiver Đà Nẵng là thêm một minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo gắn kết giữa giảng đường và thực tế của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Media/1_TH1057/Images/202012/img-0522jpg-20201229104629-e.jpg

Những tham gia tích cực, hào hứng, chăm chỉ của các em sinh viên, những đồng hành hết lòng của các Giảng viên phụ trách và đặc biệt những đào tạo, chỉ bảo nhiệt tình của các cán bộ, nhân viên Khách sạn SenRiver Đà Nẵng.

Media/1_TH1057/Images/202012/img-0587jpg-20201229104521-e.jpg
Media/1_TH1057/Images/202012/img-0502jpg-20201229104629-e.jpg
Media/1_TH1057/Images/202012/img-0579jpg-20201229104523-e.jpg

Tất cả cùng khẳng định cho nhận định, thực tập là một trong những chìa khóa thành công của sinh viên ngành du lịch nói riêng và sinh viên của tất cả các ngành khác tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

 

Tin tức liên quan

Thu hẹp khoảng cách từ giảng đường đến thực tế bằng mô hình học cùng cộng đồng

Thành lập vào tháng 9/2018, qua 3 năm hoạt động, Trung tâm Học tập gắn kết Cộng đồng – trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã giới thiệu và lồng ghép mô hình học cùng cộng đồng đến 12 môn học, 41 lớp thuộc 10 chuyên ngành.

chi tiết