Ngày 03/05/2024

Vừa qua (27/4), Khoa Xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tổ chức Tọa đàm “Xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng theo định hướng ứng dụng”.

Tại Buổi tọa đàm, Đại diện Khoa Xây dựng đã trình bày phương hướng cải tiến Chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật xây dựng và Quản lí xây dựng; nhận góp ý từ các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. Trên cơ sở đó, Khoa Xây dựng sẽ điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo cho năm 2024.

Media\1_TH1057\FolderFunc\202405\Images/img-6410-20240503081115-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202405\Images/img-6394-20240503081114-e.jpg

 

Media\1_TH1057\FolderFunc\202405\Images/img-6374-20240503080905-e.jpg

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan