BAN GIÁM HIỆU

 
Media/1_TH1057/Images/202012/capture1jpg-20201228081009-e.jpg
 
 

TS. PHẠM ANH TUẤN

Hiệu trưởng

 
 
Media/1_TH1057/Images/202012/34151010112016-20201228080903-e.jpg

 

Media/1_TH1057/Images/202012/29061007062016-20201228081238-e.jpg

 

Media/1_TH1057/Images/202012/z2250018804406-18cfc675a4ddf84bcab7e197aa007faf-20201228083024-e.jpg

 

 

TS. LÊ CÔNG TOÀN

Phó Hiệu trưởng

KS. NGUYỄN THỊ OANH

Phó Hiệu trưởng

 

KTS. NISHIZAKI TATSUYA

Phó Hiệu trưởng

 

 

Tin tức liên quan

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

chi tiết

ĐẢNG BỘ

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

chi tiết