Ngày 15/06/2022

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vịnh dự có 02 giảng viên được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Sở KHCN Đà Nẵng khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ thành phố năm 2022 theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 12/4/2022.
 
Media/1_TH1057/FolderFunc/202206/Images/b38e9103a5bd65e33cac6-20220615083633-e.jpg

- Tiến sĩ Đỗ Khắc Trung - Giảng viên Khoa Kinh tế, Phó trưởng bộ môn Logistics.

 

- Tiến sĩ Võ Thành Trung – Giảng viên Khoa Cầu đường, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ.

 

Được vinh dự nhận bằng khen trong hoạt động KHCN của thành phố năm 2022 chắc chắn không chỉ là niềm vui cho cá nhân 02 Thầy, mà còn là niềm vui chung của đại gia đình DAU. Đồng thời là động lực để DAU tiếp tục vươn lên và khẳng định uy tín, học hiệu của nhà trường trong thời gian sắp tới.

Tin tức liên quan

[𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒] Chúc mừng 03 giảng viên DAU được UBND TP. Đà Nẵng và Sở KHCN Đà Nằng khen thưởng trong hoạt động KHCN của thành phố

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vịnh dự có 03 giảng viên được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Sở KHCN Đà Nẵng khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ thành phố theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 24/6/2021.

D.A.U hợp tác với Chatbot VietNam JSC. Triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý và đào tạo

Ngày 29/4/2021 vừa qua, tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường và Công ty Cổ phần Đầu tư Chatbot Việt Nam (Chatbot Vietnam JSC.).