Ngày 22/10/2021

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/243202670-1233269577193328-2146954890336090406-n-20211022110653-e.jpg

 

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vịnh dự có 03 giảng viên được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Sở KHCN Đà Nẵng khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ thành phố theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 24/6/2021.

 

- Tiến sĩ Võ Thành Trung – Giảng viên Khoa Cầu đường với 02 bài báo Rheology and granular texture of viscoinertial simple shear flows và Erosion dynamics of wet particle agglomerates. Được đăng trên tạp chí Journal of Rheology và tạp chí Computational Particle Mechanics.

 

- Tiến sĩ Đỗ Khắc Trung - Giảng viên Khoa Kinh tế với 02 bài báo Foreign ownership and capital structure dynamics và Financial statement comparability and corporate debt maturity, được đăng trên tạp chí Finance Research Letters.

 

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Vân - Giảng viên Khoa Kiến trúc với bài báo The Bookstore-Café: Emergence of a New Lifestyle as a “Third Place” in Hangzhou China, được đăng trên tạp chí Space and Culture.

 

Được vinh dự nhận bằng khen trong hoạt động KHCN của thành phố năm 2021 chắc chắn không chỉ là niềm vui cho mỗi cá nhân, mà còn là niềm vui chung của đại gia đình DAU. Đồng thời là động lực để DAU tiếp tục vươn lên và khẳng định uy tín, học hiệu của nhà trường trong thời gian sắp tới.

Tin tức liên quan

[𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒] Chúc mừng 02 giảng viên DAU được UBND TP. Đà Nẵng và Sở KHCN Đà Nằng khen thưởng trong hoạt động KHCN của thành phố năm 2022

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vịnh dự có 02 giảng viên được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Sở KHCN Đà Nẵng khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ thành phố năm 2022 theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 12/4/2022.

D.A.U hợp tác với Chatbot VietNam JSC. Triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý và đào tạo

Ngày 29/4/2021 vừa qua, tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường và Công ty Cổ phần Đầu tư Chatbot Việt Nam (Chatbot Vietnam JSC.).