Ngày 13/12/2021

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/265867493-1272050569981895-2403119026039790363-n-20211213082731-e.jpg

 

Sáng nay ngày 11/12, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp để xét duyệt và giao nhiệm vụ Đề tài KHCN cấp Trường của giảng viên thực hiện trong năm học 2021-2022.

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/266649393-1272050506648568-8060592442726191834-n-20211213082732-e.jpg

 

Các chủ nhiệm đề tài đã đề xuất các đề tài với các lĩnh vực khác nhau, một số đề tài có tính thời sự và tính ứng dụng cao, phục vụ công tác đào tạo theo định hướng ứng dụng của Nhà trường.

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/266841310-1272050543315231-981965182289187852-n-20211213082733-e.jpg

 

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng nhằm mục đích hoàn thiện các đề xuất đề tài, Hội đồng Khoa học Trường đã chọn ra một số đề tài, tiến đến ra quyết định giao nhiệm vụ và bắt đầu triển khai thực hiện trong tháng 12 năm 2021. Một số đề tài tiếp tục điều chỉnh theo các góp ý tích cực từ Hội đồng.

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/264889602-1272050576648561-6859685037350612145-n-20211213082733-e.jpg

 

Vi s đa dng trong các lĩnh vc nghiên cu và phương pháp nghiên cu (nghiên cu ng dng, nghiên cu cơ bn, nghiên cu hn hp, và nghiên cu trin khai), Trường Đại hc Kiến trúc Đà Nng đã cho thy s nhit huyết trong nghiên cu khoa hc ca ging viên, các thy cô luôn mong mun hc tp, nghiên cu để nâng cao trình độ, tìm đến nhng chân tri tri thc mi t đó h tr và hướng dn sinh viên, góp phn ngày càng nâng cao cht lượng C nhân, K sư, Kiến trúc sư tt nghip t ngôi trường Kiến trúc thân yêu!

Tin tức liên quan

[𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒] Chúc mừng 02 giảng viên DAU được UBND TP. Đà Nẵng và Sở KHCN Đà Nằng khen thưởng trong hoạt động KHCN của thành phố năm 2022

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vịnh dự có 02 giảng viên được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Sở KHCN Đà Nẵng khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ thành phố năm 2022 theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 12/4/2022.

[𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒] Chúc mừng 03 giảng viên DAU được UBND TP. Đà Nẵng và Sở KHCN Đà Nằng khen thưởng trong hoạt động KHCN của thành phố

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vịnh dự có 03 giảng viên được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Sở KHCN Đà Nẵng khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ thành phố theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 24/6/2021.

D.A.U hợp tác với Chatbot VietNam JSC. Triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý và đào tạo

Ngày 29/4/2021 vừa qua, tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường và Công ty Cổ phần Đầu tư Chatbot Việt Nam (Chatbot Vietnam JSC.).