Ngày 22/11/2021

Kính gửi các thầy/cô, 

 

Phòng KHCN&HTQT xin gửi thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 (đợt 3)

Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0001-20211122083744-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0002-20211122083745-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0003-20211122083744-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0004-20211122083836-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0005-20211122083838-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0006-20211122083837-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0007-20211122083836-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0008-20211122083838-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0009-20211122084102-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0010-20211122084105-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0011-20211122084106-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0012-20211122084105-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0013-20211122084104-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0014-20211122084104-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0015-20211122084102-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0016-20211122084103-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0017-20211122084103-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0018-20211122084103-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0019-20211122084103-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0020-20211122084103-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0021-20211122084404-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0022-20211122084404-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0023-20211122084406-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0024-20211122084408-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0025-20211122084407-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0026-20211122084407-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0027-20211122084404-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0028-20211122084405-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0029-20211122084405-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0030-20211122084406-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0031-20211122084405-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0032-20211122084405-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0033-20211122084405-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0034-20211122084406-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0035-20211122084406-e.jpg
Media/1_TH1057/FolderFunc/202111/Images/0036-20211122084406-e.jpg

 

Tin tức liên quan

[HTQT] Chương trình học tập cho Sinh Viên Việt Nam năm học 2023 – 2024

Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam vui mừng thông báo về Chương trình Học bổng cho Sinh viên Việt Nam Fulbright năm học 2023-2024. Được thành lập vào năm 1946 và được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ, Chương trình Fulbright nhằm đạt được sự hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi giáo dục và văn hóa.

[HTQT] Thông báo chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và chuyên gia giáo dục phổ thông mùa hè năm 2022

Phòng Văn hoá - Thông tin (PAS), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh đang tuyển ứng viên tham gia chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và chuyên gia giáo dục phổ thông mùa hè năm 2022.

[HTQT] Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2022-2023

Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN là cơ hội dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam