Ngày 08/11/2021

  1. Lê Thị Ly Na (2017), Những vấn đề bất cập trong quy hoạch chi tiết 1/500 về tổ chức không gian Kiến trúc và bất động sản - từ góc nhìn quy hoạch chiến lượcKỷ yếu hội thảo Tạp chí chuyên đề Đô thị phát triển.
  2. Ngô Trí Phước (2017), Thiết kế sơ bộ tường chắn cọc xi măng đất dựa vào  các điều kiện ổn định, Tạp chí Người Xây Dựng.
  3. Nguyễn Văn Đăng (2017), Đề xuất cấu trúc quản lý khai thác mặt đường Việt NamTạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng.

Tin tức liên quan

Năm 2022

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2022

Năm 2021

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2021

Năm 2020

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2020