Ngày 11/06/2022

 1. Phạm Thị Chi (2022), Sự hài lòng của sinh viên tham gia hoạt động du lịch học tập cộng đồng tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 2. Phạm Minh Phương (2022), Hiểu đúng để áp dụng đúng quy định về chính sách giảm thuế Giá Trị Gia Tăng năm 2022, Tạp chí Công thương.
 3. Lê Văn Trọng (2022), Construction Of A High-Rise Building In Hanoi With The Application Of Information Modeling Technologies Bim 4d, ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
 4. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2022), IFRS 16 ‘Leases’ - Analysis of expected impact of on balance sheet and financial ratios of airline companies in Vietnam, The 7th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF-2022).
 5. Trần Thị Yến Vinh (2022), Nghiên cứu ảnh hưởng của niềm tin đến ý định sử dụng dịch vụ giao thức ăn trực tuyến tại VN, Tạp chí Công thương.
 6. Nguyễn Phương Ngọc (2022), Kinh nghiệm đánh giá sự an toàn môi trường không khí trong không gian kín dựa trên kết quả đo đạc nồng độ các chất hữu cơ bay hơi tại Cộng hoà Liên Bang Đức, Tạp chí Môi Trường - Cơ quan của Tổng cục Môi trường.
 7. Nguyễn Phương Ngọc (2022), Đề xuất giải pháp cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí từ kinh nghiệm của một số quốc gia, Tạp chí Môi Trường - Cơ quan của Tổng cục Môi trường.
 8. Nguyễn Thị Bảo Uyên (2022), Nhu Cầu Du Lịch Cộng Đồng Của Giới Trẻ Đà Nẵng Đối Với Các Điểm Đến Tại Địa Phương Và Vùng Lân Cận, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 9. Nguyễn Thị Thùy Vân (2022), Thành Phố Sáng Tạo  Và Những Không Gian Bị Lãng Quên, Tạp chí Kiến trúc.
 10. Nguyễn Thị Thùy Vân (2022), Các Nền Tảng Để Xây Dựng Thành Phố Sáng Tạo Bền Vững Ở Các Nước Asean, Tạp chí Kiến trúc.
 11. Phạm Thị Chi (2022), Phát triển du lịch học tập cộng đồng tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ.
 12. Phạm Thị Chi (2022), Duy Trì Và Phát Huy Các Giá Trị Văn Hóa Làng Của Cộng Đồng Người Cơ Tu Tại Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam Trong Phát Triển Du Lịch Địa Phương, Viet Nam, Kỷ yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia Quảng Nam: Lịch Sử Khai Lập Và Tổ Chức Quản Lí.
 13. Lê Thái Phượng (2022), Quality of learning English online in the context of COVID - 19 at Universities in Da Nang, Viet Nam, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 14. Đinh Thị Thi, Lê Thái Phượng (2022), Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Cảm Nhận Hạnh Phúc Của Sinh Viên - Nghiên Cứu Tại Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 15. Lê Đình Quang Phúc, Lê Thái Phượng (2022), Một số tồn tại trong chính sách tín dụng đối với sinh viên - Nghiên cứu từ các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 16. Lê Thái Phượng (2022), Hoạt Động Làm Thêm Của Sinh Viên Ngành Du Lịch – Nghiên Cứu Tại Thành Phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 17. Lê Thái Phượng (2022), Cân Bằng Công Việc - Cuộc Sống, Cảm Xúc Tích Cực Và Sự Gắn Kết Của Nhân Viên Ngành Khách Sạn – Nghiên Cứu Tại Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 18. Thanh-Trung Vo, Trung-Kien Nguyen, Cuong T. Nguyen (2022), Gravity-driven wet granular free-surface flows down an inclined plane: effects of the inclination angle,  Vietnam Journal of Mechanics.
 19. Lê Thái Phượng (2022), Sự đồng cảm,  sự gắn kết và hành vi tự nguyện phục vụ tổ chức của nhân viên du lịch trong bối cảnh COVID-19, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 20. Lê Thái Phượng (2022), Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tự học của sinh viên khi tham gia học trực tuyến trong bối cảnh COVID-19, Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới giáo dục trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, Đại học Quảng Nam.
 21. Lê Thái Phượng (2022), Rủi ro cảm nhận của người dân khi tham gia du lịch trong bối cảnh COVID-19 – Nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 22. Lê Thái Phượng (2022), Đo lường hành vi tự nguyện của nhân viên tại doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh COVID-19, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 23. Lê Thái Phượng (2022), Tác động của động cơ học tập đến năng lực tự học của sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 24. Lê Thái Phượng (2022), Nhu cầu du lịch cộng đồng của giới trẻ Đà Nẵng đối với các điểm đến tại địa phương và các vùng lân cận, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 25. Lê Thái Phượng (2022), Động cơ học tập và ý định chuyển ngành của sinh viên du lịch trong bối cảnh COVID-19,  Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology).
 26. Tran Dinh Minh, Thanh-Trung Vo (2022), Effect of Fine Content to Internal Erosion Susceptibility and Statistical Analysis for Gap-graded Soils,  Proceedings of the 16th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanics (IESM16).
 27. Thanh-Trung Vo (2022), Failure dynamics of a plate intruder in granular materials,  Proceedings of the 16th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanics (IESM16).
 28. Thanh-Trung Vo (2022), Effects of Friction Coefficient on the Plastic Behavior of Granule,  Proceedings of the 16th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanics (IESM16).
 29. H. V. N. Phong, Thanh-Trung Vo, Tran Dinh Minh, Nguyen Van My, Vu Thi Lo (2022), Effects of lightweight particle content on the mechanical strength of cylindrical aggregates,  Journal of Science and Technology in Civil Emgineering (STCE)-HUCE-ACI.
 30. Phan Kim Ngân (2022), Đánh giá khả năng phát triển du lịch tại các làng nghề ở Thành phố Đà Nẵng,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.
 31. Phan Kim Ngân (2022), Nhu cầu du lịch cộng đồng của giới trẻ Đà Nẵng đối với các điểm đến tại địa phương và vùng lân cận, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.
 32. Lê Thái Phượng (2022), Chính sách tín dụng đối với sinh viên - Một số vấn đề đặt ra qua nghiên cứu từ các trường đại học tại Thành phố Đà Nẵng,  Tạp chí Sinh hoạt lý luận - Học.
 33. Ngô Đức Chiến (2022)Nghiên cứu mối quan hệ giữa Xử lý khiếu nại, Sự hài lòng, Niềm tin và Lòng trung thành của khách hàng cá nhân trong ngành ngân hàng, Tạp chí Kinh tế & Phát triển.
 34. Nguyễn Thị Liệu (2022), Một số vấn đề còn bỏ ngỏ trong quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo tại Việt Nam, Tạp chí Công thương.
 35. Ngô Đức Chiến (2022), Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và hình ảnh tổ chức đến sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng,  Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng.
 36. Lê Thái Phượng, Phạm Thị Chi (2022), Thuộc tính hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng đối với khách nội địa trong bối cảnh COVID – 19, HCMCOUJS-Kinh tế và quản trị kinh doanh.
 37. Lê Thái Phượng (2022), Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trực tuyến tại các trường đại học trong bối cảnh COVID-19: Nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng, HCMCOUJS-Khoa học xã hội.
 38. Trần Thị Yến Vinh (2022), An Empirical Anylysis of the Factors Influencing the Switching Intention from Cash Payment to Mobile Payment in Vietnam, Springer nature Switzeland AG 2022.

Tin tức liên quan

Năm 2021

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2021

Năm 2020

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2020

Năm 2019

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2019