Ngày 08/11/2021

 

  1. Nguyễn Phương Ngọc, Trần Văn Dự (2018), Đề xuất phương pháp bảo vệ môi trường tại không gian vành đai khi khai thác và vận hành đường bộ tại Việt NamKết quả nghiên cứu Khoa học và ứng dụng công nghệ.
  2. Nguyễn Thị Hà My, Nguyễn Công Phương (2018), Cơ cấu hội đồng quản trị, kỷ luật thị trường có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên? Bằng chứng từ các ngân hàng thương mại Việt NamTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á.
  3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2018), Hiệu quả của việc áp dụng phương pháp học tập chủ động trong giảng dạy kế toánTạp chí Công thương
  4. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2018), Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 23 - Chi phí lãi vay để xác định lãi vay được vốn hóa, Tạp chí Công thương.
  5. Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Duy Thịnh, Võ Thị Vỹ Phương (2018), Chất lượng không gian mở và kiểu mẫu sử dụng công viên 29-3 Đà NẵngTạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng.
  6. Nguyễn Văn Nhân (2018), Phân tích ứng xử chia tải của móng bè cọcTạp chí Xây dựng

Tin tức liên quan

Năm 2022

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2022

Năm 2021

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2021

Năm 2020

Bài báo trong nước thuộc HĐCDGSNN năm 2020