Ngày 09/09/2023

Ngay lúc này, Workshop Chuyên ngành sản xuất video do Ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phối hợp với B-Productions đang diễn ra.

Tại Workshop, các bạn sinh viên đã được giới thiệu về khóa học video của Mukai San và cơ hội việc làm tại B - Produtions.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202309/Images/369539289-696856319146006-6344988410849600422-n-20230909084315-e.jpg

 

 

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202309/Images/369085820-696856052479366-7798674991900573613-n-20230909084314-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202309/Images/369254536-696856259146012-730827959499110286-n-20230909084315-e.jpg

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202309/Images/369602183-696856029146035-456516245154536426-n-20230909084314-e.jpg

 

Tin tức liên quan