Ngày 06/01/2022

             ĐỀ TÀI – DỰ ÁN CẤP TRƯỜNG 

1. Nghiên cứu cảm nhận hạnh phúc của sinh viên khi học tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: TS. Đinh Thị Thi (chủ nhiệm đề tài), ThS. Lê Thái Phượng (thành viên), ThS. Trần Thị Phong (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2021- 2022

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 3 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2021 – 01

 

2. Ứng dụng phương pháp phần tử rời rạc nghiên cứu ảnh hưởng của thể tích khối trượt và góc trượt đến các đặc tính của hiện tượng trượt lở

Người tham gia – Vai trò: TS. Võ Thành Trung (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2021 - 2022

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2021 – 02

 

3. Phân tích lún của móng nông xét đến chiều sâu chọn móng

Người tham gia – Vai trò: ThS. Nguyễn Văn Nhân (chủ nhiệm đề tài), TS. Nguyễn Phương Ngọc (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2021 - 2022

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2021 – 03

 

4. Nghiên cứu ứng dụng Revit và Dynamo vào giai đoạn phát triển ý tưởng thiết kế lớp vỏ bao che trong đồ án môn học của sinh viên ngành Kiến trúc trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: ThS. Trần Xuân Tuấn (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2021 - 2022

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2021 – 04

 

5. Nghiên cứu ứng dụng mô hình thực tế ảo trong công tác giảng dạy tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: ThS. Nguyễn Thanh Hoàng (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2021 - 2022

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2021 – 05

 

6. Nghiên cứu việc sử dụng ứng dụng ELSA Speak trong học phần luyện âm tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: ThS. Trần Thị Thơm (chủ nhiệm đề tài), ThS. Hà Thúc Nhật Nguyên (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2021 - 2022

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2021 – 06

 

7. Nghiên cứu các hệ số Nc, Nq, Nγ trong tính toán sức chịu tải móng nông dựa trên mô phỏng số

Người tham gia – Vai trò: Hồ Thanh Trung (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Văn Nhân (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2020-2021

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2020-009.

 

8. Nghiên cứu động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên Khoa du lịch - Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Lê Thái Phượng (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Xuân Vinh (thành viên).

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2020-2021

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2020-004.

 

9. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Hồng Phúc (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2019-2020

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2019-12.

 

10. Giáo trình môn  "Tài chính cá nhân"

Người tham gia – Vai trò: Lê Công Toàn (chủ nhiệm đề tài), Trần Thị Yến Vinh (thành viên), Trần Ngọc Minh Trang (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2019-2020

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 3 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2019-10.

 

11. Giáo trình môn "Tuyến điểm du lịch Việt Nam" lưu hành nội bộ trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Đinh Thị Thi (chủ nhiệm đề tài), Lê Thị Kim Ngân (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2019-2020

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2019-02.

 

12. Thị trường tiền kỹ thuật số và quản lý thị trường tiền kỹ thuật số tại Việt Nam hiện nay

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Thị Liệu (chủ nhiệm đề tài), Trịnh Tuấn Anh (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2019-2020

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2019-06.

 

13. Giáo trình môn “Khởi nghiệp”

Người tham gia – Vai trò: Lâm Minh Châu (chủ nhiệm đề tài), Mai Thị Thảo Chi (thành viên), Đỗ Thị Thủy (thành viên), Trần Phụng Trân (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2019-2020

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 4 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2019-04.

 

14. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trạm đo thời tiết và bức xạ mặt trời tích hợp hệ thống truyền thông công nghiệp ứng dụng cho các mini solar farm và nông nghiệp thông minh

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Mạnh Hà (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2019-2020

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2019-01.

 

15. Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện mô hình mô phỏng thí nghiệm ứng dụng điều khiển logic lập trình S7-1200 vào công tác giảng dạy tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Cao Minh Lộc (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Hồng Phúc (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2018-2019

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD2018-16.

 

16. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ chấm bài tự động trong các môn học về lập trình tin học

Người tham gia – Vai trò: Đỗ Phúc Hảo (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2018-2019

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2018-15.

 

17. Giáo trình môn “Marketing căn bản”

Người tham gia – Vai trò: Đỗ Thị Thủy (chủ nhiệm đề tài), Lê Thị Quỳnh Anh (thành viên), Mai Thị Thảo Chi (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2018-2019

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 3 thành viên

Mã số đề tài: KTD2018-21.

 

18. Nghiên cứu các thuật toán tiến hóa để tính toán thiết kế tối ưu mạng lưới cấp nước

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Thị Thân Quí (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-28.

 

19. Xác định hệ số K giờ (Kh) cho hệ thống cấp nước thành phố Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Trần Thị Ngọc Duyên (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-27.

 

20. Lãi suất và vấn đề tự do hóa lãi suất tại Việt Nam

Người tham gia – Vai trò: Trần Thị Yến Vinh (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-36.

 

21. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khối ngành Kinh tế tại các trường Đại học ở thành phố Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Phan Thoại Chiêu (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-35.

 

22. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Ngô Đức Chiến (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-34.

 

23. Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam. Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra đối với Việt Nam

Người tham gia – Vai trò: Lê Thị Minh Tâm (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-33.

 

24. Nghiên cứu các thuật toán tiến hóa để tính toán thiết kế tối ưu mạng lưới cấp nước

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Thị Thân Quí (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-28.

 

25. Xác định hệ số K giờ (Kh) cho hệ thống cấp nước thành phố Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Trần Thị Ngọc Duyên (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-27.

 

26. Tổ chức dạy học mỗi học kỳ một đồ án thiết kế tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Võ Thành Nghĩa (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-21.

 

27. Nghiên cứu khả năng ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy khối ngành kinh tế: thiết kế cho trường hợp Kế toán tài chính doanh nghiệp

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Thị Thanh Phương (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-17.

 

28. Nghiên cứu về các phương pháp mới trong giảng dạy kế toán của các trường đại học trên thế giới và định hướng triển khai vận dụng tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-15.

 

29. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Xuân Hiệp (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-14.

 

30. Hình trang trí trên bao bì thực phẩm

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Thị Thu Huyền (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-10.

 

31. Xây dựng phần mềm hỗ trợ giám sát trạng thái turbine gió tại nhà máy điện gió Tuy Phong

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Mạnh Hà (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-09.

 

32. Nghiên cứu đặc điểm địa hóa trầm tích đầm Chuồn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Người tham gia – Vai trò: Hồ Thanh Trung (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-07.

 

33. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ xử lý và trích xuất dữ liệu trực tiếp phục vụ đo vẽ địa hình

Người tham gia – Vai trò: Trần Tiến Đức (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Văn Thái (thành viên)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-05.

 

34. Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite FRP gia cường các cầu cũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người tham gia – Vai trò: Phạm Quang Quảng (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-02.

 

35. Lập trình ứng dụng trong ArcGIS

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Văn Đăng (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-01.

 

36. Phân đoạn thị trường người tiêu dùng thực phẩm hữu cơ tại thành phố Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Mai Thị Thảo Chi (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 35.

 

37. Tự do hóa tài chính trong lĩnh vực ngân hàng. Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra đối với Việt Nam

Người tham gia – Vai trò: Trần Thị Yến Vinh (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 33.

 

38. Vấn đề quản lý nợ công tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020

Người tham gia – Vai trò: Phạm Thị Hoàng Mỹ (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 23.

 

39. Phân tích tình hình thu, chi Ngân sách Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015

Người tham gia – Vai trò: Ngô Đức Chiến (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 17.

 

40. Phát triển hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ tại một số chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Lê Thị Minh Hưởng (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 19.

 

41. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Người tham gia – Vai trò: Phạm Thị Hoàng Mỹ (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 24.

 

42. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp ngành xây dựng ở Việt Nam

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Thị Minh Lý (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 22.

 

43. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Ngô Đức Chiến (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 16.

 

44. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng phi chính thức của tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hội An

Người tham gia – Vai trò: Lê Thị Minh Tâm (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2015 – 13.

 

45. Thực trạng hoạt động của các Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Người tham gia – Vai trò: Phan Thoại Chiêu (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 25.

 

46. Kiểm định các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái

Người tham gia – Vai trò: Phan Nguyên Thùy Trâm (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 28.

 

47. Tác động của cấu trúc sở hữu lên chính sách phân phối lợi nhuận của công ty

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Thị Nga My (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 31.

 

48. Ảnh hưởng của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp Bất động sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Người tham gia – Vai trò: Phan Thị Thu Hà (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 12.

 

49. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Xuân Hiệp (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 11.

 

50. Đạo đức kế toán – Lý thuyết và thực tiễn áp dụng trong thực tế kế toán hiện nay

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Thị Thanh Phương (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 13.

 

51. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (chủ nhiệm đề tài)

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2016 – 06.

Tin tức liên quan

Đề tài - dự án cấp Đại học khác

Các đề tài - dự án đã và đang thực hiện: - CẤP ĐẠI HỌC KHÁC TẠI VIỆT NAM

Đề tài - dự án cấp Bộ / Quốc gia

Đề tài - dự án đã và đang thực hiện: - CẤP BỘ/QUỐC GIA - ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI