Ngày 19/11/2021

1. Giải pháp thiết kế mô hình homestay nhằm phát triển du lịch cộng đồng tại xã Hòa Bắc - Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Lê Vũ Lâm (chủ nhiệm đề tài) - Phạm việt Bắc, Nguyễn Thị Kim Hường, Hoàng Đăng Lập, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Mạnh Cường, H'Yakin Ayun, Võ Huy Hoàng, Tô Thảo Nhi, Lương Minh Duy, Trương Quang Tài, Nguyễn Thành Đạt (thành viên)

Người hướng dẫn: ThS. Lê Thị Thu Hương, ThS. Tôn Nữ Yến Ly, ThS. Nguyễn Thị Hồng Tươi

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2021-2022

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 14 thành viên

Mã số đề tài: KTD SV2021 – 01.

 

2. Nghiên cứu mô hình thư viện quy mô nhỏ phục vụ cộng đồng trong khu dân cư phường Nại Hiên Đông - thành phố Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Trương Quang Tài (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Thành Đạt (thành viên)

Người hướng dẫn: ThS. Tôn Nữ Yến Ly

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2021-2022

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD SV2021 – 02.

 

3. Nghiên cứu công nghệ Web, xây dựng website chia sẻ tài nguyên học tập

Người tham gia – Vai trò: Lê Hữu Phú (chủ nhiệm đề tài)

Người hướng dẫn: ThS. Đỗ Phúc Hảo

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2020-2021

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2020 – 02.

 

4. Xây dựng hệ thống hỗ trợ mượn phòng và thiết bị tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Phạm Văn Minh (chủ nhiệm đề tài), Trương Văn Hiếu (thành viên)

Người hướng dẫn: ThS. Đỗ Phúc Hảo

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2020-2021

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2020 - 01.

 

5. Tính toán bể nước mái bê tông cốt thép

Người tham gia – Vai trò: Nguyễn Văn Thừa (chủ nhiệm đề tài)

Người hướng dẫn: ThS. Phạm Văn An

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2019-2020

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2019 - 04.

 

6. Tối  ưu hóa giải pháp thiết kế sàn bê tông cốt thép

Người tham gia – Vai trò: Bùi Tuấn Dỹ (chủ nhiệm đề tài)

Người hướng dẫn: ThS. Phạm Văn An

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2019-2020

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2019 - 03.

 

7. Xây dựng ứng dụng di dộng tổ chức thi trắc nghiệm khách quan

Người tham gia – Vai trò: Trần Thiện Chí (chủ nhiệm đề tài), Lê Thị Thúy Vi (thành viên)

Người hướng dẫn: ThS. Đỗ Phúc Hảo

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2019-2020

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2019 - 02.

 

8. Xây dựng ứng dụng hỗ trợ phát hiện sao chép mã nguồn trong ngôn ngữ lập trình C

Người tham gia – Vai trò: Trần Minh Tiến (chủ nhiệm đề tài), Mai Nguyên Tú (thành viên)

Người hướng dẫn: ThS. Đỗ Phúc Hảo

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2019-2020

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD 2019 - 01.

 

9. Đánh giá biện pháp thi công phần ngầm theo công nghệ thi công bottom - up và semi top - down của công trình Hiyori Garden Tower - Thành phố Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Phan Công Phong Vũ (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Tiến Nghị (thành viên)

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Toàn

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 2 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-08.

 

10. Xác định thời gian phản ứng tâm lý của người lái xe ô tô ở các nút giao thông dùng đèn tín hiệu trên địa bàn TP Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Ca Văn Phát (chủ nhiệm đề tài)

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Đăng

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 1 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-07.

 

11. Ứng dụng vật liệu tre vào thiết kế nội, ngoại thất trong công trình dân dụng và công cộng quy mô trung bình ở Đà Nẵng

Người tham gia – Vai trò: Hoàng Nguyên Bảo (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Việt Anh (thành viên), Nguyễn Thị Mai Phượng (thành viên), Lê Thị Cẩm Vân (thành viên).

Người hướng dẫn: ThS. KTS Tôn Nữ Yến Ly

Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 4 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-04.

 

12. Giải pháp tầng bậc trong thiết kế cảnh quan ven sông, lấy ví dụ sông Cẩm Lệ, Đà Nẵng (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Cẩm Lệ)

Người tham gia – Vai trò: Dương Ngọc Hải (chủ nhiệm đề tài), Hồ Sỹ Đức (thành viên), Bùi Quang Sáng (thành viên).

Người hướng dẫn: TS.KTS Nguyễn Ngọc Nương Cấp đề tài/Tổ chức tài trợ: Cấp trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đề tài: 2017-2018

Số lượng thành viên tham gia đề tài: 3 thành viên

Mã số đề tài: KTD2017-01.

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Đề tài - dự án cấp Đại học khác

Các đề tài - dự án đã và đang thực hiện: - CẤP ĐẠI HỌC KHÁC TẠI VIỆT NAM

Đề tài - dự án cấp Trường

Đề tài - dự án đã và đang thực hiện: - CẤP TRƯỜNG

Đề tài - dự án cấp Bộ / Quốc gia

Đề tài - dự án đã và đang thực hiện: - CẤP BỘ/QUỐC GIA - ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI