Ngày 30/10/2021

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/246602384-1239270546593231-4653453282372645108-n-20211030121424-e.jpg

 

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề s 02 v “Mt s nghiên cu trượt l Vin Khoa hc Địa cht và Khoáng sn” đã kết thúc thành công vi s tham gia ca 83 giảng viên, đại biểu đến t các trường đại hc trong và ngoài trường, Viện nghiên cứu trong c nước.

 

Chuỗi Seminar khoa học được tổ chức hàng tháng nhm to điu kin cho ging viên, nghiên cu viên, và sinh viên trong Trường có cơ hi giao lưu hc thut chuyên sâu, góp phn thúc đẩy s phát trin ni lc v nghiên cu khoa hc trong Trường, to cơ hi giao lưu và hp tác trong nghiên cu gia Trường Đại hc Kiến trúc Đà Nng vi các Trường đại hc và Vin nghiên cu trong và ngoài nước.

 

- Nội dung Seminar gồm 2 bài trình bày:

+  Một số nghiên cứu trượt lở ở Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. (TS. Nguyn Quc Định - Trưởng phòng Địa cht Kinh tếĐịa tin hc, Vin Khoa hc Địa cht và Khoáng sn, B Tài Nguyên Môi trường)

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/them-tieu-de-phu-1-20211030120431-e.png

 

+ Đánh giá tai biến trượt lở khu vực thành phố Hà Giang và vùng phụ cận. (TS Đỗ Minh Hin - Phòng Địa cht Kinh tếĐịa tin hc, Vin Khoa hc Địa cht và Khoáng sn, B Tài Nguyên Môi trường).

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/them-tieu-de-phu-1-20211030120451-e.png

 

Trong phần thảo luận, Seminar cũng nhận được rất nhiều chia sẻ và các câu hỏi liên quan từ chính các giảng viên, đại biu đến t các trường đại hc, Viện nghiên cứu trong c nước liên quan đến vấn đề nghiên cu trượt lở.

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/9a307d4fde4a16144f5b-20211030122102-e.jpg
Cùng ch đón Seminar chuyên đề số 3 vào ngày 30/11 vi ch đề: “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị”.

Tin tức liên quan

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 09 về “Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng”

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 09 về “Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng” được tổ chức vào sáng ngày 26/11/2022, đã kết thúc thành công với sự tham gia của hơn 10 giảng viên trong và ngoài nước. Mục đích của seminar lần này

Thư mời đăng ký tham dự Seminar chuyên đề thứ 9: "Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng"

Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, nghiên cứu viên có cơ hội giao lưu học thuật về các chủ đề thực tế, mang tính thời sự, từ đó xây dựng định hướng nghiên cứu phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu. Đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và chuyển đổi công nghệ giữa Nhà trường với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước...

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 08 về “Hiện tượng hóa lỏng của đất và đánh giá khả năng hóa lỏng của đất nền trong phòng thí nghiệm”

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 08 về “Hiện tượng hóa lỏng của đất và đánh giá khả năng hóa lỏng của đất nền trong phòng thí nghiệm” được Phòng KHCN tổ chức vào chiều ngày 17/6/2022, đã kết thúc thành công với sự tham gia của hơn 10 giảng viên trong và ngoài nước.