Ngày 30/10/2021

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/246602384-1239270546593231-4653453282372645108-n-20211030121424-e.jpg

 

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề s 02 v “Mt s nghiên cu trượt l Vin Khoa hc Địa cht và Khoáng sn” đã kết thúc thành công vi s tham gia ca 83 giảng viên, đại biểu đến t các trường đại hc trong và ngoài trường, Viện nghiên cứu trong c nước.

 

Chuỗi Seminar khoa học được tổ chức hàng tháng nhm to điu kin cho ging viên, nghiên cu viên, và sinh viên trong Trường có cơ hi giao lưu hc thut chuyên sâu, góp phn thúc đẩy s phát trin ni lc v nghiên cu khoa hc trong Trường, to cơ hi giao lưu và hp tác trong nghiên cu gia Trường Đại hc Kiến trúc Đà Nng vi các Trường đại hc và Vin nghiên cu trong và ngoài nước.

 

- Nội dung Seminar gồm 2 bài trình bày:

+  Một số nghiên cứu trượt lở ở Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. (TS. Nguyn Quc Định - Trưởng phòng Địa cht Kinh tếĐịa tin hc, Vin Khoa hc Địa cht và Khoáng sn, B Tài Nguyên Môi trường)

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/them-tieu-de-phu-1-20211030120431-e.png

 

+ Đánh giá tai biến trượt lở khu vực thành phố Hà Giang và vùng phụ cận. (TS Đỗ Minh Hin - Phòng Địa cht Kinh tếĐịa tin hc, Vin Khoa hc Địa cht và Khoáng sn, B Tài Nguyên Môi trường).

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/them-tieu-de-phu-1-20211030120451-e.png

 

Trong phần thảo luận, Seminar cũng nhận được rất nhiều chia sẻ và các câu hỏi liên quan từ chính các giảng viên, đại biu đến t các trường đại hc, Viện nghiên cứu trong c nước liên quan đến vấn đề nghiên cu trượt lở.

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/9a307d4fde4a16144f5b-20211030122102-e.jpg
Cùng ch đón Seminar chuyên đề số 3 vào ngày 30/11 vi ch đề: “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị”.

Tin tức liên quan

Hội thảo Kỹ năng lãnh đạo

DAU-ER ơi ...!!! Có phải bạn đang thiếu hay cần bổ sung những kỹ năng như: giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và mục tiêu hiệu quả, giao tiếp hiệu quả , thấu hiểu và hỗ trợ người khác, quản lý thời gian hiệu quả, vượt qua khủng hoảng và nhiều kỹ năng khác....

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 03 về “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị”

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 03 về “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị” được tổ chức vào chiều nay ngày 30/11, đã kết thúc thành công với sự tham gia của 30 giảng viên trong và ngoài trường.

[TOPIC 5] Chủ đề: "Trích dẫn” (Referencing)

Phòng KHCN & HTQT kết hợp với Trung tâm CELC-DAU tổ chức Webianr series về Kỹ năng và Phương pháp nghiên cứu trong Khoa học Xã hội, chương trình được tài trợ bởi Trung tâm CSDS, Qũy Viện trợ Ireland (IrishAId).