Ngày 21/11/2022

Media/1_TH1057/FolderFunc/202211/Images/backdrop-se-09-1-20221121104644-e.jpg

 

Nhm to điu kin cho ging viên, nghiên cu viên có cơ hi giao lưu hc thut về các chủ đề thực tế, mang tính thời sự, từ đó xây dựng định hướng nghiên cứu phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu. Đồng thi góp phn thúc đẩy hp tác trong nghiên cu và chuyn đổi công ngh gia Nhà trường vi các trường đại hc, vin nghiên cu trong nước...

Phòng Khoa hc công ngh, Trường Đại hc Kiến trúc Đà Nng t chc Seminar chuyên đề về"Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng".

Bui số 09 trong chui Seminar s được bt đầu vào lúc 09h00 ngày 26/11/2022 trên nn tng SmartLMS.

Kính mi Quý thy cô, nghiên cu viên trong và ngoài trường quan tâm vui lòng truy cp đường link sau đây để đăng ký tham d trước ngày 25/11/2022.

Link đăng ký: https://bit.ly/3TVAdrL

Tin tức liên quan

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 09 về “Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng”

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 09 về “Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng” được tổ chức vào sáng ngày 26/11/2022, đã kết thúc thành công với sự tham gia của hơn 10 giảng viên trong và ngoài nước. Mục đích của seminar lần này

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 08 về “Hiện tượng hóa lỏng của đất và đánh giá khả năng hóa lỏng của đất nền trong phòng thí nghiệm”

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 08 về “Hiện tượng hóa lỏng của đất và đánh giá khả năng hóa lỏng của đất nền trong phòng thí nghiệm” được Phòng KHCN tổ chức vào chiều ngày 17/6/2022, đã kết thúc thành công với sự tham gia của hơn 10 giảng viên trong và ngoài nước.

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 03 về “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị”

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 03 về “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị” được tổ chức vào chiều nay ngày 30/11, đã kết thúc thành công với sự tham gia của 30 giảng viên trong và ngoài trường.