Ngày 19/06/2022

Media/1_TH1057/FolderFunc/202206/Images/backdrop-08-20220619102951-e.jpg
 

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 08 về “Hiện tượng hóa lỏng của đất và đánh giá khả năng hóa lỏng của đất nền trong phòng thí nghiệm” được tổ chức vào chiều ngày 17/6/2022, đã kết thúc thành công với sự tham gia của hơn 10 giảng viên trong và ngoài nước. Mục đích của seminar lần này nhằm:

- Giới thiệu về hiện tượng hóa lỏng của đất nền khi chịu tải trọng động gây ra bởi động đất và các phương pháp đánh giá khả năng kháng hóa lỏng thông qua các thí nghiệm trong phòng.

Tạo cơ hội hợp tác nghiên cứu cho giảng viên, nghiên cứu viên Nhà trường, góp phần thúc đẩy sự hợp tác trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với các trường đại học và Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202206/Images/screen-shot-2022-06-17-at-152057-20220619104058-e.png
Media/1_TH1057/FolderFunc/202206/Images/screen-shot-2022-06-17-at-151512-20220619104056-e.png

 

 

Trong buổi Seminar, báo cáo viên Lê Trung Trị - Giảng viên Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã chia sẻ rất nhiều nghiên cứu liên quan đến chủ đề Hoá lỏng của đất nền (Liquefaction of Soils) ở các điều kiện khác nhau do tải trọng động đất gây ra.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202206/Images/screen-shot-2022-06-17-at-151615-20220619104057-e.png

 

Cuối buổi báo cáo, các khách mời trong và ngoài nước cùng với báo cáo viên đã trao đổi rất sôi nổi với các câu hỏi và góp ý liên quan đến chủ đề nghiên cứu của báo cáo viên. Những trao đổi này dường như gợi mở ra nhiều vấn đề và những giải thích thấu đáo cho hiện tượng hoá lỏng của đất.

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202206/Images/screen-shot-2022-06-17-at-162547-20220619105322-e.png

Chuỗi Seminar khoa học được tổ chức hàng tháng đã thực sự tạo điều kiện cho giảng viên, nghiên cứu viên, và học viên trong Trường có cơ hội giao lưu học thuật chuyên sâu, góp phần thúc đẩy sự phát triển nội lực về nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, tạo cơ hội giao lưu và hợp tác trong nghiên cứu giữa Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với các Trường đại học và Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

 

Tin tức liên quan

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 09 về “Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng”

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 09 về “Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng” được tổ chức vào sáng ngày 26/11/2022, đã kết thúc thành công với sự tham gia của hơn 10 giảng viên trong và ngoài nước. Mục đích của seminar lần này

Thư mời đăng ký tham dự Seminar chuyên đề thứ 9: "Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng"

Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, nghiên cứu viên có cơ hội giao lưu học thuật về các chủ đề thực tế, mang tính thời sự, từ đó xây dựng định hướng nghiên cứu phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu. Đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và chuyển đổi công nghệ giữa Nhà trường với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước...

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 03 về “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị”

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 03 về “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị” được tổ chức vào chiều nay ngày 30/11, đã kết thúc thành công với sự tham gia của 30 giảng viên trong và ngoài trường.