Ngày 30/11/2022

Media/1_TH1057/FolderFunc/202211/Images/316418145-507668394731467-3277640234601616844-n-20221130023318-e.jpg

 

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 09 về “Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng được tổ chức vào sáng ngày 26/11/2022, đã kết thúc thành công với sự tham gia của hơn 10 giảng viên trong và ngoài nước. Mục đích của seminar lần này nhằm:

- Tạo điều kiện cho giảng viên Khoa Xây dựng, Khoa Cầu đường nói riêng và đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Nhà trường có cơ hội giao lưu học thuật với các diễn giả về các chủ đề thực tế, mang tính thời sự, từ đó xây dựng định hướng nghiên cứu phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu.

- Tạo cơ hội hợp tác nghiên cứu cho giảng viên, nghiên cứu viên Nhà trường, góp phần thúc đẩy sự hợp tác trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với các trường đại học và Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Media/1_TH1057/FolderFunc/202211/Images/317266413-635508005021933-7771473103781263055-n-20221130022516-e.png

 

- Ngoài ra, diễn giả cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm, giới thiệu về phương pháp mô phỏng đa tỷ lệ kết hợp giữa phương pháp phần tử hữu hạn và phần tử rời rạc để nghiên cứu ứng xử của vật liệu rời rạc trong xây dựng. Các giảng viên tham gia buổi seminar đã sôi nổi đặt nhiều câu hỏi trao đổi, bàn luận xung quanh chủ đề buổi seminar và đã được các diễn giả giải đáp tận tình.

 

Chắc chắn rằng, những kiến thức và kinh nghiệm được diễn giả chia sẻ trong chương trình sẽ giúp ích cho chặng đường nghiên cứu và giảng dạy của các thầy cô trong thời gian tới.

 

Tin tức liên quan

Thư mời đăng ký tham dự Seminar chuyên đề thứ 9: "Mô phỏng đa tỷ lệ vật liệu rời rạc trong xây dựng"

Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, nghiên cứu viên có cơ hội giao lưu học thuật về các chủ đề thực tế, mang tính thời sự, từ đó xây dựng định hướng nghiên cứu phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu. Đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và chuyển đổi công nghệ giữa Nhà trường với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước...

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 08 về “Hiện tượng hóa lỏng của đất và đánh giá khả năng hóa lỏng của đất nền trong phòng thí nghiệm”

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 08 về “Hiện tượng hóa lỏng của đất và đánh giá khả năng hóa lỏng của đất nền trong phòng thí nghiệm” được Phòng KHCN tổ chức vào chiều ngày 17/6/2022, đã kết thúc thành công với sự tham gia của hơn 10 giảng viên trong và ngoài nước.

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 03 về “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị”

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 03 về “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị” được tổ chức vào chiều nay ngày 30/11, đã kết thúc thành công với sự tham gia của 30 giảng viên trong và ngoài trường.