Ngày 01/12/2021

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/260659394-1264949150692037-1405530938038239245-n-20211201092936-e.jpg

 

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 chuyên đề số 03 về “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị” được tổ chức vào chiều nay ngày 30/11, đã kết thúc thành công với sự tham gia của 30 giảng viên trong và ngoài trường. Mục đích của seminar lần này nhằm:

- Tạo điều kiện cho giảng viên Khoa Kiến trúc nói riêng và đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Nhà trường có cơ hội giao lưu học thuật với diễn giả về vấn đề quy hoạch đô thị.

Chia sẻ những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, các nghiên cứu điển hình về ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (ArcGIS) vào những nghiên cứu về phân tích không gian (spatial analysis), phân tích mạng (Network analysis) thống kê không gian...trong quy hoạch và quản lý đô thị.

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/260640325-1264949427358676-1956754832967174949-n-20211201092935-e.jpg

Nội dung bài trình bày:

TS. Nguyễn Thị Thúy Vân - Giảng viên Khoa Kiến trúc: Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị.

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/260480745-1265084670678485-1673576846676574576-n-20211201092935-e.jpg

 

Cùng chờ đón Seminar chuyên đề số 4 vào ngày 29/12 với chủ đề: “Ứng dụng MPM trong việc mô phỏng quá trình trượt lở đất và khoảng cách dịch chuyển khối trượt".

 

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/260438167-1265084707345148-1146578897360793791-n-20211201092935-e.jpg

 

Chuỗi Seminar khoa học được tổ chức hàng tháng nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, nghiên cứu viên, và sinh viên trong Trường có cơ hội giao lưu học thuật chuyên sâu, góp phần thúc đẩy sự phát triển nội lực về nghiên cứu khoa học trong Trường, tạo cơ hội giao lưu và hợp tác trong nghiên cứu giữa Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với các Trường đại học và Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

 

Tin tức liên quan

Hội thảo Kỹ năng lãnh đạo

DAU-ER ơi ...!!! Có phải bạn đang thiếu hay cần bổ sung những kỹ năng như: giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và mục tiêu hiệu quả, giao tiếp hiệu quả , thấu hiểu và hỗ trợ người khác, quản lý thời gian hiệu quả, vượt qua khủng hoảng và nhiều kỹ năng khác....

[TOPIC 5] Chủ đề: "Trích dẫn” (Referencing)

Phòng KHCN & HTQT kết hợp với Trung tâm CELC-DAU tổ chức Webianr series về Kỹ năng và Phương pháp nghiên cứu trong Khoa học Xã hội, chương trình được tài trợ bởi Trung tâm CSDS, Qũy Viện trợ Ireland (IrishAId).

[THƯ MỜI ĐĂNG KÝ] Seminar chuyên đề số 3 với chủ đề: “Công cụ tính toán để đánh giá các mô hình của sức sống đô thị”

Mục đích của Seminar lần này nhằm chia sẻ những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, các nghiên cứu điển hình về ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (ArcGIS) vào những nghiên cứu về phân tích không gian