THÀNH TÍCH

TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ

KHEN THƯỞNG TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

(Kèm theo Tờ trình số 10/TTr-KTĐ ngày 3/9/2020 của Khối Thi đua)

I. THÔNG TIN CHUNG

  • Tên tập thể: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
  • Địa chỉ: Số 566 – Đường Núi Thành – Phường Hòa Cường Nam – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng
  • Điện thoại liên hệ: 0816.988.288

II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU XUẤT SẮC ĐẠT ĐƯỢC

Trong 5 năm qua, Trường đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản: Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, CBGVNV Trường quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc Trường đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố phát động, với mục tiêu, nội dung tiêu chí thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường tham gia hoạt động của Cụm Thi đua các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập (2015-2017) và Khối Thi đua các trường đại học (2018-2020), chú trọng xây dựng môi trường thi đua lành mạnh, gắn danh hiệu thi đua với quyền lợi của các đối tượng tham gia thi đua; xét tặng các danh hiệu thi đua công khai, minh bạch, bình đẳng, nghiêm túc; từng bước thực hiện “khen trúng, thưởng xứng” cho các đối tượng tham gia thi đua.

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác quảng bá tuyển sinh tại các trường THPT ở Đà Nẵng cũng như các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên. Kết quả, trong 5 năm 2015-2019 có 7.324/9.680 thí sinh nhập học, đạt 75,66% kế hoạch. Hoạt động đào tạo của Trường theo hệ thống tín chỉ đã được thực hiện ổn định. Trong 5 năm qua, nhà trường đã mở mới 03 ngành đào tạo trình độ đại học (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin và Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành); Cập nhật, đổi mới và hoàn thiện 19 chương trình đào tạo (năm 2017 và năm 2019)

Hoạt động KHCN đã được trường chú trọng thực hiện, trong 05 năm đã thực hiện 122 đề tài của GV (trong đó có 120 đề tài cấp trường và 02 đề tài cấp Bộ/Tỉnh), công bố 252 bài báo/báo cáo hội nghị khoa học trên các tạp chí/hội nghị chuyên ngành trong và ngoài nước trong. Có 28 bài báo và báo cáo hội nghị quốc tế (với 12 bài công bố trên tạp chí ISI); 51 bài trên các tạp chí khoa học trong nước; 173 trên tạp chí của Trường; Về giải thưởng Khoa học Công nghệ, có 01 Giảng viên được nhận giải thưởng cấp Bộ; Về sinh viên, có 34 giải cấp Quốc gia, 17 giải cấp Bộ/Ngành/Địa phương.

Trong giai đoạn 2015-2020, Nhà trường đã hoàn thành Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2012-2017 theo Bộ tiêu chuẩn của BGD&ĐT và được công nhận đạt chuẩn. Trong giai đoạn 2020-2025, Nhà trường triển khai tự đánh giá các chương trình đào tạo và đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo; chuẩn bị các điều kiện để tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2018-2022.

Trong 05 năm qua, đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được áp dụng như: (1) Chuyển giao công nghệ - Hệ thống phần mềm và phần cứng hỗ trợ giám sát trạng thái Turbine gió (Đơn vị nhận chuyển giao: Công ty TNHHMTV năng lượng tái tạo Việt Nam – Văn phòng đại diện Bình Thuận) của ThS. Nguyễn Mạnh Hà (khoa Công nghệ điện, điện tử); (2) Mô hình học tập gắn kết cộng đồng - Community-engaged learning (CEL) của ThS. Phan Trần Kiều Trang (Trung tâm Học tập Gắn kết Cộng đồng); (3) Mô hình Câu lạc bộ Sketchers DAU của Hội Sinh viên; (4) Mô hình xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ gắn với phong trào 02 không của phòng Công tác sinh viên; (5) Mô hình xây dựng đội nắm bắt dư luận xã hội của Đoàn Thanh niên; (6) Mô hình tình nguyện vì cộng đồng của Hội sinh viên; (7) Mô hình Chung tay thực hiện công tác An sinh xã hội của Công đoàn, (8) Mô hình “Nói không với rác thải nhựa”của Đoàn Thanh niên; (9) Mô hình “Câu lạc bộ Ngân hàng máu nóng” của Hội sinh viên; (10) Mô hình phát triển chương trình đào tạo của ThS. KTS. Trương Kim Minh Châu và ThS. KTS. Võ Thành Nghĩa (Khoa Kiến trúc).

Các danh hiệu thi đua đã đạt được: Cờ của UBND Tp Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2015 – 2016; Cờ của UBND Tp Đà Nẵng ghi nhận 10 năm xây dựng và phát triển; Cờ thi đua của UBND Tp Đà Nẵng cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Khối thi đua các Trường Đại học năm học 2017 – 2018; Cờ Thi đua của UBND Tp Đà Nẵng về việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của Khối thi đua các Trường Đại học năm học 2018 – 2019.

Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 2006 – 2016; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016 – 2017; Bằng khen của UBND Tp Đà Nẵng về việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

                                                                                                                     

Tin tức liên quan

BA CÔNG KHAI

Thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (ngày 19/06/2020) - Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm năm 2019 - 2020. (ngày 19/6/2020)

chi tiết

SỐ LIỆU TỔNG QUAN

- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có 2 cơ sở và trụ sở chính tọa lạc tại địa chỉ 566 Núi

chi tiết

Chứng nhận

1. Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 2. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

chi tiết